RUKUN NEGARA MALAYSIA 2024 : Ketahui Maksud dan Kepentingan

Fahami maksud rukun negara Malaysia dan ketahui kepentingan rukun negara disini.

RUKUN NEGARA

Rukun Negara ialah satu ideologi yang telah menjadi teras kepada panduan dan pemikiran negara Malaysia. Ia ditubuhkan oleh Majlis Gerakan Negara pada 31 Ogos 1970, setahun selepas tragedi 13 Mei 1969, yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara.

Rukun Negara dirangka dengan matlamat utama untuk memperkukuhkan perpaduan negara. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara adalah asas kepada keharmonian dan perpaduan antara kaum demi mencapai kejayaan serta kestabilan Malaysia. 

 

BAHAGIAN RUKUN NEGARA

Bahagian Pertama

Menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk:

 • Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat,
 • Memelihara satu cara hidup demokratik,
 • Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama,
 • Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, dan
 • Membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

Bahagian Kedua

Rukun Negara

Group Whatsapp Bantuan Kerajaan
Sila join Whatsapp Group ini jika anda B40 sahaja! https://chat.whatsapp.com/JYgxjzldBe1JteE7242rA0

Menggariskan Lima Prinsip Rukun Negara yang berikut:

 • Kepercayaan Kepada Tuhan
 • Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
 • Keluhuran Perlembagaan
 • Kedaulatan Undang-undang
 • Kesopanan dan Kesusilaan

 

KEPENTINGAN RUKUN NEGARA

 

 • Pengukuhan Perpaduan

Rukun Negara membantu mengukuhkan perpaduan antara pelbagai kaum di Malaysia dengan menegaskan nilai-nilai yang mendasari keharmonian dan kesepaduan.

 • Pengukuhan Identiti Kebangsaan

Ia membantu membangunkan dan mengekalkan identiti kebangsaan Malaysia dengan menekankan prinsip-prinsip yang bersifat inklusif dan merangkumi semua lapisan masyarakat.

 • Mempromosikan Keamanan dan Stabiliti

Dengan memupuk perpaduan antara pelbagai kaum, Rukun Negara menyumbang kepada keamanan dan stabiliti dalam negara, mengurangkan risiko konflik dan ketegangan.

 • Kepentingan Nasional yang Bersama

Nilai-nilai Rukun Negara merangkumi semangat kebersamaan dalam mencapai matlamat-matlamat nasional seperti kemakmuran, keadilan sosial, dan keharmonian antara rakyat.

 • Meningkatkan Hubungan Antarabangsa

Prinsip-prinsip Rukun Negara membantu memperbaiki imej Malaysia di peringkat antarabangsa dengan menunjukkan komitmen kepada nilai-nilai universal dan menarik pelaburan serta kerjasama antarabangsa.

RUJUKAN PENTING

RUJUKAN DAN PANDUAN LAIN 

 

Leave a Comment