Cara Solat Jamak Taqdim dan Takhir : Panduan niat dan cara

Cara Solat Jamak Taqdim dan Takhir. Panduan niat, cara solat dan maklumat berguna. Baca disini.

Solat Jamak

Solat jamak merupakan satu kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada umatnya yang dalam situasi tertentu tidak mampu melaksanakan solat pada waktunya. Kondisi yang membolehkan seseorang menjamak solat antara lain adalah dalam perjalanan (musafir), sakit, atau kondisi darurat lainnya. 

Artikel ini akan membahas secara terperinci bagaimana cara melaksanakan solat jamak, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Baca juga : Cara Solat Istikharah

panduan solat jamak

Pengertian dan Hukum Solat Jamak

Solat jamak merupakan penggabungan dua waktu solat, yaitu solat Zuhur dengan Asar, atau solat Maghrib dengan Isya’, dalam salah satu waktu solat—baik waktu solat yang pertama (Jamak Taqdim) atau waktu solat yang kedua (Jamak Takhir). 

Hukum menjalankan solat jamak adalah diperbolehkan (jaiz) bagi mereka yang berhalangan untuk melaksanakan solat pada waktunya karena alasan-alasan tertentu yang diizinkan.

Cara Solat Jamak Taqdim dan Takhir

Cara melaksanakan solat jamak ada dua, yaitu Jamak Taqdim dan Jamak Takhir.

Jamak Taqdim:

 1. Niat: Ketika waktu solat pertama tiba (misalnya Zuhur), niat untuk menjalankan solat Zuhur dan Asar secara jamak taqdim.
 2. Lakukan solat Zuhur seperti biasa (4 rakaat untuk yang mukim).
 3. Selesaikan solat Zuhur, tanpa melakukan salam akhir, segera berdiri untuk melakukan niat solat Asar.
 4. Lakukan solat Asar seperti biasa (4 rakaat untuk yang mukim).

Jamak Takhir:

 1. Niat: Ketika waktu solat kedua tiba (misalnya Asar), niat untuk menjalankan solat Zuhur dan Asar secara jamak takhir.
 2. Lakukan solat Zuhur seperti biasa (4 rakaat untuk yang mukim).
 3. Selesaikan solat Zuhur, tanpa melakukan salam akhir, segera berdiri untuk melakukan niat solat Asar.
 4. Lakukan solat Asar seperti biasa (4 rakaat untuk yang mukim).

Niat Solat Jamak Taqdim:

Untuk Solat Zohor dan Asar:

Niat menghimpunkan solat Zohor dengan Asar pada waktu Zohor:

 “Nawaitu an ushallee lillahi ta’ala solatan Zohori ma’a asri jam’an taqdiman adaa’an mustaqillan lillahi ta’ala.”

Untuk Solat Maghrib dan Isya’:

Niat menghimpunkan solat Maghrib dengan Isya’ pada waktu Maghrib:

“Nawaitu an ushallee lillahi ta’ala solatan Maghribi ma’a isya’i jam’an taqdiman adaa’an mustaqillan lillahi ta’ala.”

Niat Solat Jamak Takhir:

Untuk Solat Zohor dan Asar:

Niat menghimpunkan solat Asar dengan Zohor pada waktu Asar:

“Nawaitu an ushallee lillahi ta’ala solatan Asri ma’a zohori jam’an takhiran adaa’an mustaqillan lillahi ta’ala.”

Untuk Solat Maghrib dan Isya’:

Niat menghimpunkan solat Isya’ dengan Maghrib pada waktu Isya’:

“Nawaitu an ushallee lillahi ta’ala solatan Isya’i ma’a maghribi jam’an takhiran adaa’an mustaqillan lillahi ta’ala.”

 

Penting untuk diingat, dalam melakukan solat jamak, urutan solat tidak boleh terbalik. Artinya, solat Zuhur harus dilaksanakan sebelum Asar, dan Maghrib sebelum Isya’.

Baca juga : Pandual Solat Fardhu JAKIM

Syarat Solat Jamak

 • Musafir (Safar): Melakukan perjalanan yang jaraknya mencapai atau lebih dari 2 marhalah (sekitar 89 kilometer dari tempat tinggal) dan bukan perjalanan yang bermaksud maksiat.
 • Niat: Harus berniat untuk melaksanakan solat jamak pada saat takbiratul ihram solat yang pertama. Niat adalah komponen krusial dalam setiap ibadah, termasuk solat jamak.
 • Waktu: Menghimpunkan dua solat (Zuhur dan Asar atau Maghrib dan Isya) baik pada waktu solat yang pertama (Jamak Taqdim) atau solat yang kedua (Jamak Takhir).
 • Urutan Solat: Menjaga urutan pelaksanaan solat; yaitu, Zuhur dilaksanakan sebelum Asar dan Maghrib dilaksanakan sebelum Isya. Tidak diperbolehkan mengubah atau membalikkan urutannya.
 • Berlaku untuk Solat Fardhu Saja: Solat jamak hanya diperbolehkan untuk solat fardhu. Solat sunnah tidak termasuk dalam ketentuan jamak.
 • Situasi Darurat Lain: Selain musafir, beberapa ulama juga memperbolehkan solat jamak dalam situasi darurat lain, seperti sakit yang membuat sulit untuk solat pada waktunya, atau kondisi cuaca ekstrem yang sangat berisiko untuk keluar melakukan solat di masjid.
 • Tidak dalam Keadaan Maksiat: Bepergian atau kondisi lain yang membuat seseorang menjamak solat tidak boleh dalam rangka melakukan perbuatan maksiat.

 

Keutamaan dan Hikmah Solat Jamak

Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan dan tidak menjadikan umatnya kesulitan. Kemudahan solat jamak ini mengajarkan kepada kita tentang fleksibilitas yang ada dalam ibadah, sekaligus membantu umat Islam untuk tetap menjaga kewajiban solatnya meskipun dalam keadaan darurat atau kesulitan.

Kesimpulan

Solat jamak adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh Islam untuk memastikan umatnya tetap dapat menjalankan solat wajib dalam keadaan apa pun. Dengan memahami syarat, cara, dan hikmah dari solat jamak, diharapkan kita dapat lebih menghargai kemudahan yang telah diberikan oleh Allah SWT dan menjalankan ibadah ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Perlu juga diingat, solat jamak bukan merupakan ‘jalan keluar’ untuk malas menjalankan solat pada waktunya ketika kita berada dalam kondisi normal. Kemudahan ini diberikan untuk situasi tertentu dan harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah solat dengan sebaik-baiknya, dalam keadaan apapun yang kita hadapi.

PANDUAN CARA LAIN

Cara Mandi Wajib 

Panduan Cara Solat Hajat

Cara Solat Jenazah

Leave a Comment